CEC atenționează candidații la alegerile locale să-şi suspende activitatea din funcţiile pe care le dețin

De admin
Cec.md

Comisia Electorală Centrală atrage atenția candidaţilor înregistraţi la funcția de consilier local și/sau la funcția de primar că, din momentul începerii campaniei electorale, aceștia trebuie să-şi suspende activitatea din funcţia pe care o deţin.

Mai exact, persoanele care cad sub incidența acestor prevederi sunt:

– viceprim-miniștrii, miniștrii și membrii din oficiu ai Guvernului;

– secretarul general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, secretarul general al Parlamentului, secretarul general al Guvernului, secretarii generali adjuncți ai Guvernului, secretarii de stat, secretarii generali ai ministerelor;

– conducătorii și adjuncții conducătorilor autorităților publice centrale și ai structurilor organizaționale din sfera lor de competență;

– președinții și vicepreședinții raioanelor;

– primarii și viceprimarii;

– pretorii și vicepretorii;

– secretarii consiliilor locale și ai preturilor;

– funcționarii/angajații care au obligația de a-și suspenda raporturile de serviciu/muncă potrivit normelor juridice speciale ce reglementează activitatea acestora.

Aceste persoane sunt obligate să respecte regimul juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, precum și alte restricții și limitări prevăzute de normele juridice speciale, inclusiv în scopul prevenirii utilizării ilicite a resurselor administrative în perioada electorală.

În cazul în care organul electoral constată că nu a fost suspendat din funcție candidatul care are această obligație, prin hotărâre se anulează înregistrarea concurentului electoral, a candidatului independent sau se exclude candidatul respectiv din lista concurentului electoral.

You may also like

Lasa un comentariu